Fatih Sultan Mehmet’in Liderlik Özellikleri

Şu özelliklerine göz atmak onun farklı bir lider olduğunu ortaya koymaya yeter:

Aldığı eğitimin de desteğiyle siyaset ve devlet adamlığı alanlarında dahi bir kişiliğe sahipti. Son derece atılgan, işlek zekalı, çabuk kavrayan ve kararlı adımlar atan biriydi.

Yorgunluğa, açlığa, susuzluğa, sıcağa, soğuğa dayanıklıydı. Zevk ve eğlenceden hoşlanmazdı.Sanat ve teknoloji alanlarında bizzat kendisi çalışmalar yapmış ve yapanları sonuna kadar desteklemiş, onlara derin saygı göstermiş, sarayın kapılarını onlara açmıştır. Özellikle top ve gemi üretiminde yeni buluşlara zemin hazırlamıştır.

Lider Fatih Sultan Mehmet Han
Lider Fatih Sultan Mehmet Han

Eskiden beri Osmanlılarda zaten var olan bazı güzel uygulamaları kanunlaştıran, “anayasa” haline getiren, yazıya döken, Fatih olmuştur. “Kanunname-i Al-i Osman” adıyla toplattırdığı “Fatih Kanunnamesi,” yoruma kapı açmayan, çok net üslubuyla da dikkat çekiyordu.

Devlet yönetiminde en sistemli görev tanımlarını hazırlatan ilk devlet adamı belki de Fatih Sultan Mehmet idi. Veziriazamdan en küçük memura kadar her görevlinin yetki ve sorumluluklarım yazılı hale getirtmiş ve bunları herkese ilan etmişti.

Bilimsel çalışma ve sohbetleri, toplumun en alt katmanına kadar yaymıştır.

Yabancı dil, astronomi, felsefe, matematik, coğrafya gibi bilimlerle özellikle ilgilenmiş, bu alandaki bilim adamlarının yolundaki engelleri kaldırmıştır.

Bazı önemli kitapları Türkçe’ye ve Arapça’ya çevirtmiştir. Türkçe’den başka Arapça, Farsça, İtalyanca, Macarca, Rumca ve Latince biliyordu. Ok atmakta ve ata binmekte özellikle çok usta idi.

Resim sanatına düşkündü. Kendi de tasarımlar yapar, resimler çizerdi. İtalya’dan ünlü ressamları sarayına davet ederek bazı çalışmalar yaptırmıştır.

Fatih Sultan Mehmet’in Liderliğini Anlatan Video. 

Leave a Reply

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.